Kommenteeri

Turundus vs kommunikatsioon

Kuigi tihti kasutatakse turunduse ja kommunikatsiooni mõistet sünonüümidena, on tegemist siiski erinevate mõistetega. Järgnevalt püüan lahti seletada, kuidas üldjoontes need valdkonnad suhestuvad.

Turunduses tegeletakse sellega, et õige toode oleks õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga müügil. Turundus koosneb traditsiooniliselt neljast komponendist ehk 4-st P-st, mis tähistavad toodet (product), hinda (price), müügikohta (place) ja turunduskommunikatsiooni (promotion).  

Toode/teenus. Turundus peab looma nõudlust ning algab juba tootearenduse ja teenuse väljatöötamisega, mis hõlmab nii toote sisu kui ka selle pakendi disaini.  

Hind. Seejärel tegeletakse hinnakujundusega, arvutades välja hinna, mis kataks kulutused, kuid arvestaks ka konkureerivate toodetega ning kommunikeeriks toote väärtust. Hind ja pakend annavad sõnumi, kas toode kuulub luksus- või odavkaupade hulka.  

Müügikoht. Kolmandaks on vaja tootele või teenusele müügikanalit, kus seda müüa. See võib olla nii reaalne füüsiline koht, näiteks riiulipind kauplusekettides kui ka veebileht teenuste presenteerimiseks  ja müümiseks.  

Turunduskommunikatsiooni roll on selles, et õige sõnum toote kohta jõuaks õigel ajal õigete inimesteni, hõlmates nii reklaami, müügiedendust kui ka suhtekorraldust. 

Kommunikatsioon tähendab sõnumi edastust kõige laiemas mõttes. Kuigi turunduses on kõige suurem ühisosa kommunikatsiooniga turunduskommunikatsioonil, siis see on vaid kitsas osa kommunikatsioonist. Viimase alla liigituvad lisaks turunduskommunikatsioonile veel visuaalne kommunikatsioon, ettevõtte kommunikatsioon, avalikud suhted (PR), meediasuhted, sotsiaalne turundus ja sotsiaalmeedia kommunikatsioon. 

Võrreldes kommunikatsiooni alla liigituvaid turundus-kommunikatsiooni ja avalikke suhteid, võiks nende vahelise erinevusena välja tuua eesmärgi ja keskme. Turundus-kommunikatsiooni eesmärgiks on toodet müüa ning sõnumi edastamine on tootekeskne. Avalikud suhted keskenduvad aga suhete hoidmisele ja arendamisele organisatsiooni ja erinevate huvigruppide vahel ning avaliku arvamuse kujundamisele. Näiteks reklaam Postimehes liigitub turunduse, kuid artikkel samas väljaandes avalike suhete alla. Kui kliendikaart, millega pood oste registreerib on turunduse vahend ja hilisemad müügipakkumised ostja e-mailile liigituvad turunduskommunikatsiooni alla, siis saadetavate õnnitluste eesmärgiks kliendi sünnipäeva puhul on suhete hoidmine ja edendamine ning hea kuvandi loomine ettevõttest. 

Kindlasti tasub turundust ja PR-i teha kampaania raames käsikäes: turunduskommunikatsoon hõlmaks näiteks tootereklaami, müügiedendust ja kliendilojaalsusprogramme ning suhtekorralduse rolliks jääks kliendi õpetamine uue toote või teenuse osas ning usalduse loomine brändi suhtes. 

Turunduse ja kommunikatsiooni erinevustest hoolimata on mõlema puhul on oluline protsesside strateegiline kavandamine, korraldamine ja analüüsimine. Vajalik on lähtuda turu- või keskkonnaanalüüsist, tunda sihtrühma, kasutada tabavaid sõnumeid, valida sobivaid kanaleid, jutustada lugusid ja tegeleda sisuloomega.  


Mida lisaksite teie juurde turunduse ja kommunikatsiooni mõistete seletamisel?

Postituse autor on Marti Tack.

Lisa kommentaar

Email again: