Kommenteeri

Kultuuriprojektide kommunikatsioon – miks see oluline on?

Eestis toimub iga päev kõrgetasemelisi kultuurisündmusi, olgu selleks mõni kontsert, teatrietendus, näitus, luuleõhtu või midagi muud. Meediapildis jäävad nendest nii mõnedki toredad ettevõtmised paljudele potentsiaalsetele huvilistele aga märkamata.  Kuidas seda olukorda teadliku kommunikatsiooni ja meediasuhtlusega vältida?

Mõni korraldaja on olude sunnil harjunud ise pressiteateid kirjutama, oma sündmust telesaatesse või raadiosse pakkuma ning isegi sotsiaalmeediasse postitusi paiskama, kuid teeb seda oma põhitegevuste kõrvalt. Paljud asutused oskaksid ja saaksid hästi hakkama, kuid ei leia kommunikatsiooniga tegelemiseks soovitud ja vajalikku aega. Teisel juhul ollakse oma projektis nii sees, et ei tuldagi selle peale, et oleks vaja sellest ka laiemale publikule rääkida. 

Üha enam saab selgemaks, et kirevas turuolukorras on oluline roll kommunikatsioonil, meediasuhtlusel, sotsiaalmeedial ja turundusel. Miks ja kuidas neid tegevusi kultuurisündmuste puhul aga rakendada? Võtame sammhaaval.

Teenus/toode. See kõlab kultuurikorraldajale muidugi hingekriipivalt, kuid sündmust tuleb turunduskommunikatsioonis suuta vaadata ka kui toodet, mida oma publikule pakutakse. Olgu selleks siis kontsert, festival, film, teatrietendus, luuleõhtu vm. On oluline mõelda, kellele sündmus suunatud on, mis on selle eesmärk, kes esinevad ning kus sündmus toimub. Iga eriline detail võib olla sõnum, mida oma publikule kommunikeerida.

Tunne sihtrühma. Kultuurisündmust korraldades peab korraldaja mõtlema sellele, kellele tema sündmus huvi pakub. Kui sihtrühm on noored, siis peaks oma sõnumiga jõudma nende infovälja, kasutama neile sobilikku sõnavara ning ka kujunduselemente. Kui tead, et etenduses üles astuvat näitlejat on teatrisõber harjunud nägema klassikalises teatrisaalis, siis kuidas meelitada ta harjumatumasse keskkonda. Milliseid meediaväljaandeid sinu publik jälgib ning kus infoni kõige paremini jõuab?

Sõnumid. Olgu tegemist mistahes kultuurisündmusega, huvi tekitamiseks peaks välja tooma selle erilisuse ja kõige huvitavamad küljed. Näiteks töötavad hästi erinevad inimlikud aspekti. Kui tegu on välismaa esinejaga, siis aitab publikuga sidet luua mõni postitus või artikkel selle kohta, kellega tegu – kust ta pärit on, mis teda on ajendanud laulma, pilli mängima, näitlema, luuletama või maalima. Kus sündmus toimub – kas selle jaoks on püstitatud eraldi paviljon, toimub see ajalooliselt olulises kohas või parima elamuse saamiseks pilkases pimeduses? Need kõik on põnevad sõnumid, mida on võimalik pakkuda ajakirjanikele lugudeks või postitada sotsiaalmeediasse.

Aeg. Kommunikatsioonitegevuste planeerimine ja teostamine võtavad aega, kokkulepetega tuleb teha tööd. Samuti tuleb info levitamisega varakult alustada, et see inimesteni jõuaks. Kommunikatsioon ei ole pelgalt pressiteate koostamine ning väljasaatmine, vaid erinevate sõnumite edastamine ja seda erinevate kanalite kaudu. Selleks on vaja lisaks ajale ka süsteemsust, sest kui kultuuriasutusel on mitmeid jooksvaid sündmusi, mille kohta pidevalt uudiseid ja sõnumeid tuleb, siis võib iseendale jala peale astuda. Kui oma tegevusi ette ei planeeri, võibki ka juhtuda, et kuni etenduseni/kontserdini jõutakse keskenduda vaid loomeprotsessile ning siis on sündmus käes, kuid kedagi seda nautimas pole.

Kuidas A-Tiim aidata saab?

A-Tiim on kaasa aidanud mitmete Eesti filmide, Birgitta festivali, Eesti Muusikaauhindade ning Eesti Filmi- ja Televisiooniauhindade kommunikatsioonistrateegia kujundamisele ning läbiviimisele. Need kõik on olnud väga erinevad projektid ning toonud palju suhtlemist loovinimeste ja kultuuriajakirjanikega.

Saame olla abiks nõu ja jõuga sõnumite leidmisel ja nende parimasse vormi panemisel. Samuti aitame leida õiged kanalid, kuhu väärtuslik info paisata. Oleme kultuurikorraldajatega kaasas, et saaksime luua kommunikatsioonistrateegiaid, mis toetavad sündmuse jõudmist soovitud inimesteni.

Kommunikatsioonistrateegia on läbimõeldud ja kirja pandud arusaam sellest, kuidas, kellega ja miks organisatsioon suhtleb. Täpsemalt saab selle kohta lugeda A-Tiimi blogist siit.

A-Tiimist on suured kultuurihuvilised Merli Antsmaa ja Stina Pley, kellega saad ühendust võtta merli@atiim.ee või stina@atiim.ee.   


Lisa kommentaar

Email again: