Kommenteeri

4 P-d avalikes suhetes

Kas turundusest tuttava turundusmeetmestiku ehk 4P-ga (product, price, promotion, place) on ka avalikes suhetes midagi peale hakata? Tuleb välja, et jah: P-sid kohandades on nende abil hea seletada kommunikatsioonipraktikute vastutusrikast rolli. Selle peale on tulnud Anne Gregory, kellel aitavad turundusest laenatud, kuid kohandatud 4P-d selgitada avalike suhete ja eestvedamise seoseid.

Avalike suhete 4P-d on järgmised:

Purpose (eesmärk)

Selle all peab ta silmas seda, et kommunikatsioonijuhtide rolliks on panustada eelkõige toimivasse ühiskonda. Igapäevases töös tähendab see seda, et organisatsioonil aidatakse teha õigeid otsuseid inimeste kuulamise ja konteksti tajumise pinnalt.

Principles (põhimõtted)

Kui eesmärk paigas, on vaja paika panna strateegia, mis aitaks sihini jõuda. See hõlmab käitumisreegleid ja otsustusprotsessi ning on seotud väärtustega. Oluline, et väljalubatud väärtused kattuksid väärtustega, mille järgi tegelikult toimetatakse.

Anne Gregory järgi on eesmärk ja põhimõtted organisatsiooni südamikuks, mille järgimist eeldatakse ka juhtkonnalt. See ongi põhjus, miks liidrid vajavad enda kõrvale avalike suhete professionaale – selleks, et hoida tõde kõrgemal võimuihast. Peegeldada ausalt ja sirgjooneliselt seda, kuidas avalikkus nende sõnu ja tegevusi näevad.

Seetõttu peavad olema avalike suhete praktikud kursis kogu organisatsiooniga: struktuuri, protsesside ja tööviisidega, sest need on need kohad, kus põhimõtted tõeliselt avalduvad ja kus brändi lugu tegelikult kirjutatakse.

People (inimesed)

Organisatsioonid suudavad täita oma eesmärke ainult tänu inimestele. Nii neile, kes töötavad seal kui ka neile, kes teevad organisatsiooniga koostööd. Suhted on võtmetähtsusega.

Process (protsess)

See kirjeldab uut töötamise viisi, mis võiks iseloomustada igasugust edukat organisatsiooni. Selles puudub keelan-käsen-poon-ja-lasen-mentaliteet.

Protsessi keskmes on koostöö ja kommunikatsioon. Ilma kommunikatsiooni või avalike suheteta ei ole lihtsalt võimalik midagi saavutada, see on tänapäevase organisatsiooni väga oluline osa.

Anne Gregory järgi on aeg käes eestvedamiseks avalikes suhetes (public relations leadership) ning seda tuleks praktiseerida organisatsiooni igal tasemel. Tõelised avalike suhete liidrid ei ole mitte need, kes toovad muutusi organisatsiooni, vaid ka ühiskonda ja kogukonda nende organisatsioonide ümber.

Kommunikatsioonijuhtide ja -spetsialistide roll on palju laiem ja vastutusrikkam kui esmapilgul tunduda võib. Neil lasub strateegilise nõustaja roll, kes peavad nägema suurt pilti ning oskama hinnata tegevuste mõjusid. Seetõttu ongi vajalikud liidriomadused, vastasel juhul on kerge sattuda abitu käsutäitja rolli. Sellest aga kannatab nii organisatsioon kui ka kogukond.

Anne Gregory on PhD, FCIPR ja Global Alliance’i juhataja.

Tema artikkel täismahus 


Postituse autor on Marit Tack, marit@atiim.ee

Lisa kommentaar

Email again: